AKM OIL-oleje a ropné odpady

AKM oil s.r.o. se sídlem Vrbenského 35, KLADNO
provozovna Roztoky u Křivoklátu
 

výrobky
odpady
ceník
kontakty
ostatní nabídka

AKM Oil-výroba oleje


Naše firma je ve smyslu zák. 185/2001 Sb. osobou oprávněnou pro nakládání 
s ropnými odpady, č.j. ŽP 25594/02, vydaného krajským úřadem 
Středočeského kraje.


- Vykupujeme vhodné upotřebené minerální oleje bez obsahu PCB, především hydraulické,
  transformátorové, turbínové, minerální, upotřebené motorové aj. 

- Výhodnější podmínky odběru nabízíme při separaci jednotlivých druhů olejů dle jejich
   původního použití. 

- Likvidujeme silně znečištěné odpadní minerální oleje

- Při uzavření trvalého smluvního vztahu a při pravidelnosti dodávek nabízíme výhodnější
  výkupní ceny.

Návrh smluvních podmínek včetně legislativních oprávnění poskytujeme na vyžádání.

- Samozřejmostí je vystavení předepsaných dokladů o převzetí odpadu ke zpracování.

- Zabezpečujeme přepravu vlastními prostředky a zpravidla na své náklady.

- Zpracování odpadů probíhá ve vlastní technologii a přepracovatelských kapacitách.

- Zabezpečujeme průběžnou laboratorní kontrolu odebíraných odpadů.
Firma byla založena dne 12.9.2001
 

Výpis z obchodního rejstříku

Povolení Ministerstva životního prostředí Koncesní listina


Návštěvní řád DS - ke staženi

Copyright (c) 2000- akm-oil.cz